vattenverk

vattenverket
vattenverk
vattenverken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet vattenverk på svenska?

Obestämd singular: vattenverk
Bestämd singular: vattenverket
Obestämd plural: vattenverk
Bestämd plural: vattenverken

Hur används ordet vattenverk

  • "Karlskronas vattenverk och infiltrationsanläggning Johannishusåsen finns med på listan."
  • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
  • "Det var i somras som PFAS-föreningens medlemmar skickade in en stämning till Blekinge tingsrätt, med anledning av att det i december 2013 upptäcktes höga halter av ämnet PFAS i vattnet i Brantafors vattenverk i Kallinge."
  • "Bara ett par kilometer från Annika Liljas lägenhet i centrala Kallinge ligger källan till att Brantafors vattenverk pumpat ut förorenat vatten."
  • "– Vi har inför denna sommar gjort flera stora investeringar för att vara så bra rustade som möjligt, vi har kopplat in flera borror, kopplat samman våra vattennät samt renoverat och uppgraderat borror och vattenverk."
  • "I somras skickade PFAS-föreningens medlemmar in en stämning till Blekinge tingsrätt, med anledning av att det i december 2013 upptäcktes höga halter av ämnet PFAS i vattnet i Brantafors vattenverk i Kallinge."
  • "Kallinge får nu vatten från samma vattenverk som Ronneby."
  • "Kallinge vattenverk stängdes i mitten av december när förhöjda halter av PFAS hittade i grund- och råvattnet."
  • "Boende har sen dess fått dricksvatten från Ronnebys vattenverk i Kärragården."
  • "Det var måndagen den 16 december 2013 som cirka 5.000 hushåll i Kallinge nåddes av nyheten att Brantafors vattenverk stängts eftersom det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik hade hittat höga halter av den numer förbjudna kemikalien PFAS i dricksvattnet."

Vad betyder vattenverk inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
anläggning för rening och behandling av råvatten från en vattentäkt som ska användas som dricksvatten

Möjliga synonymer till vattenverk

Relaterat till vattenverk

tillverkning

Diskussion om ordet vattenverk