vattensork

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet vattensork

 • "När hälften av fällorna vittjats den här dagen har vi fått få se åkersork, näbbmus, mellansork, vattensork och en vattennäbbmus."
 • "Vi har haft en observation av parasiten i just en vattensork tidigare, säger Gert Olsson"
 • "I veckan var det dags för nya provtagningar och Smålandsnytt var med då viltekologen Gert Olsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samlade in både vattensork som fastnat i universitetets fällor och bajs från rävar i området."
 • "Det är nu första gången i Sverige som dvärgbandmask påträffats i vattensork, vilket bevisar att parasitens fått fäste i svensk natur."
 • "Övervakningen av dvärgbandmask har utökats med anledning av dvärgbandmaskfyndet i en vattensork utanför Katrineholm."
 • "Dvärgbandmask hos vattensork i Sörmland"
 • "– Det nya med fyndet av parasitcystor i levern hos vattensork, som konfirmerats genom vävnadssnitt och DNA-sekvensering, är att vi nu har identifierat en mellanvärd för parasiten i Sverige, säger Andrea Miller."
 • "Fyndet gjordes i en vattensork i Sörmland cirka 70 kilometer från en plats där parasiten tidigare hittats hos rävar."
 • "Analyserna av vattensork är nu avslutade men det återstår ca 100 djur av andra arter."
 • "Nyligen utökades övervakningen av dvärgbandmask i Sörmland, efter fynd av masken i en vattensork utanför Katrineholm."
 • "När hälften av fällorna vittjats den här dagen har vi fått få se åkersork, näbbmus, mellansork, vattensork och en vattennäbbmus."
 • "Vi har haft en observation av parasiten i just en vattensork tidigare, säger Gert Olsson"
 • "I veckan var det dags för nya provtagningar och Smålandsnytt var med då viltekologen Gert Olsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samlade in både vattensork som fastnat i universitetets fällor och bajs från rävar i området."
 • "Det är nu första gången i Sverige som dvärgbandmask påträffats i vattensork, vilket bevisar att parasitens fått fäste i svensk natur."
 • "Övervakningen av dvärgbandmask har utökats med anledning av dvärgbandmaskfyndet i en vattensork utanför Katrineholm."
 • "Dvärgbandmask hos vattensork i Sörmland"
 • "– Det nya med fyndet av parasitcystor i levern hos vattensork, som konfirmerats genom vävnadssnitt och DNA-sekvensering, är att vi nu har identifierat en mellanvärd för parasiten i Sverige, säger Andrea Miller."
 • "Fyndet gjordes i en vattensork i Sörmland cirka 70 kilometer från en plats där parasiten tidigare hittats hos rävar."
 • "Analyserna av vattensork är nu avslutade men det återstår ca 100 djur av andra arter."
 • "Nyligen utökades övervakningen av dvärgbandmask i Sörmland, efter fynd av masken i en vattensork utanför Katrineholm."

Ordet vattensork inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till vattensork

djur

Diskussion om ordet vattensork