valolja

(-)(-)(-)
Substantiv
Valolja är olja framställd ur valars späck, före 1900-talet särskilt från rätvalar och grönlandsval. Det var ett viktigt bränsle under 1800-talet.