väcka åtal

väcker åtal
väckte åtal
väckt åtal
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet väcka åtal på svenska?

Presens: väcker åtal
Preteritum: väckte åtal
Supinum: väckt åtal

Vad betyder väcka åtal inom juridik ?

påbörja domstolsprocess i brottmål

Möjliga synonymer till väcka åtal

Diskussion om ordet väcka åtal