utilitarist

utilitaristen

utilitarister

utilitaristerna

Substantiv
anhängare av nyttomoral