urtjuva

Adjektiv

Vad betyder urtjuva inom juridik, ålderdomlig ?

att göra sig urtjuva betyder att ådagalägga, att man inte är tjuv. Ordet förekom i 16 § 5 mom. av förordning 16 februari 1864 om Strafflagens införande (d.v.s. Strafflagens promulgationslag). Lagrummet är hämtat från 49 kap. 2 § av Missgärningsbalken i 1734 års lag och är ordagrant lika därmed. Det stadgande, i vilket ordet förekommer, innehåller att, om en innehavare av stulet gods säger, att han genom laga fång åtkommit godset, men inte kan visa sådant fång, han ska utge godset och göra "sig urtjuva med själv sins ed, om domaren det skäligt prövar". "Gitter han ej eden gånga; stånde tjuvsrätt". Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).

Relaterat till urtjuva

frikännelse

Diskussion om ordet urtjuva

  • - 2008-09-02

    Att lova att man inte är tjuv