unafraid

Adjektiv

unafraid

Adjektiv

Översättningar

Ordet unafraid har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
vardagligt
generell
sjöfart

Ordet unafraid inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till unafraid

Ordet unafraid inom generell

Synonymer till unafraid

Ordet unafraid inom sjöfart

Synonymer till unafraid