ubikvitet

ubikviteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder ubikvitet inom vardagligt ?

Ubikvitetsläran, begrepp i Martin Luthers nattvardslära gentemot zwinglianerna och andra som förnekade Kristi närvaro i nattvarden. Enligt denna har den uppståndne Kristus del i Guds allestädesnärvaro och är därför också närvarande i nattvardens bröd och vin. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ubikvitetsl%C3%A4ran

Möjliga synonymer till ubikvitet

Diskussion om ordet ubikvitet