turn over

turn over
turned over
turned over
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet turn over har 10 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom allmänt
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom musik
  • Inom segelfartyg
  • Inom luftfart
  • Inom utbildning
sjöfart
vardagligt
bildligt
allmänt
norgespec
generell
musik
segelfartyg
luftfart
utbildning

Ordet turn over inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till turn over (inom sjöfart)

Ordet turn over inom vardagligt

Synonymer till turn over (inom vardagligt)

Ordet turn over inom bildligt

Synonymer till turn over (inom bildligt)

Möjliga synonymer till turn over (inom bildligt)

Ordet turn over inom allmänt

Synonymer till turn over (inom allmänt)

Ordet turn over inom norgespec

Synonymer till turn over (inom norgespec)

Möjliga synonymer till turn over (inom norgespec)

Ordet turn over inom generell

do business worth a certain amount of money

(inom generell)

Möjliga synonymer till turn over (inom generell)

Ordet turn over inom musik

Synonymer till turn over (inom musik)

Ordet turn over inom segelfartyg

Synonymer till turn over (inom segelfartyg)

Ordet turn over inom luftfart

Synonymer till turn over (inom luftfart)

Ordet turn over inom utbildning

Synonymer till turn over (inom utbildning)

Möjliga synonymer till turn over (inom utbildning)

Diskussion om ordet turn over