turn over

turn over
turned over
turned over
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet turn over har 11 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom segelfartyg
 • Inom luftfart
 • Inom utbildning
sjöfart
vardagligt
bildligt
allmänt
norgespec
generell
musik
generell
segelfartyg
luftfart
utbildning

Ordet turn over inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till turn over

Ordet turn over inom vardagligt

Synonymer till turn over

Ordet turn over inom bildligt

Synonymer till turn over

Möjliga synonymer till turn over

Ordet turn over inom allmänt

Synonymer till turn over

Ordet turn over inom norgespec

Synonymer till turn over

Möjliga synonymer till turn over

Ordet turn over inom generell

do business worth a certain amount of money

Ordet turn over inom musik

Synonymer till turn over

Ordet turn over inom generell

Synonymer till turn over

Möjliga synonymer till turn over

Ordet turn over inom segelfartyg

Synonymer till turn over

Ordet turn over inom luftfart

Synonymer till turn over

Ordet turn over inom utbildning

Synonymer till turn over

Möjliga synonymer till turn over