troposfär

troposfären

(-)(-)
Substantiv
meteorologi
troposfär
Troposfären är det lägsta av lagren i jordens atmosfär.

Är del av