tredubbel

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tredubbel

  • "I äktenskap där båda makarna är skilsmässobarn är risken tredubbel för separation."
  • "Men sedan 1 april har det handlat om tredubbel heltid för det svenska laget."
  • "Och för den som är timanställd erbjuds tredubbel lön för den som tar extra arbetspass under semesterperioden."
  • "Allt fler tonårstjejer börjar snusa – tredubbel ökning på fyra år"
  • "Polisen var väl förbered och hade tredubbel styrka under natten."
  • "– Idag på söndagen var det en tredubbel trafik mot vanligt."
  • "Det ledde till att 71-åringen fick en tredubbel dos än normalt av medicinen under 25 dagar, innan felet upptäcktes av en nära anhörig till mannen."
  • "En person hämtade exempelvis ut nästan en tredubbel dos av Tramadol med läkarens recept."
  • "– Det blir liksom en tredubbel effekt, havsytan stiger på grund av det låga trycket, kraftigt regn uppkommer, och vindarna driver upp stora vågor, säger Michael Tjernström."
  • "Resultatet visade att ökningen i midjemått bland de som drack lightläsk regelbundet var nära tredubbel jämfört med de som inte gjorde det."

Vad betyder tredubbel inom generell ?

trefaldig, trippel

Möjliga synonymer till tredubbel

Relaterat till tredubbel

tredubbling

Diskussion om ordet tredubbel