tillgå

Verb

Översättningar

Hur används ordet tillgå

  • "Men när personal på förskolan begärde ut rapporterna fanns de inte att tillgå – de diariefördes först nu, år efter att kommunen fått ta del av resultaten."
  • "Hur mycket skolgårdsyta varje skolelev i Sverige har att tillgå blir därför föremål för en landsomfattande studie som görs av Boverket i Karlskrona."
  • "– Det handlar om att göra en kriminalteknisk analys för att se om vi kan komma vidare med de nya möjligheter vi har att tillgå i dag."
  • "I Sverige finns det lagligt fångad ål att tillgå och det är viktigt att komma ihåg, säger han."
  • "– Enligt vår nuvarande bedömning utifrån de uppgifter vi har att tillgå nu har personalen agerat helt korrekt efter de rutiner vi har, säger Catherine Persson, chef på äldreförvaltningen."
  • "Och på vad som finns att tillgå, säger Christer Peters som har full förståelse för att det kan dröja lite till det är hans tur."
  • "Förutom att använda kondom är sterilisering det som finns att tillgå för män i dag."
  • "– Fram till dess håller vi fortsatta förhör och analyserar det material som finns att tillgå."
  • "Det handlar bland annat om att få konkret rådgivning kring vilka möjligheter till lån och finansiering som finns att tillgå."
  • "Mest troligt är att de följt efter fisk och sedan väljer att stanna kvar så länge det finns mat att tillgå."

Vad betyder tillgå inom generell ?

ske, förlöpa

Diskussion om ordet tillgå