threat

threats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till threat

Hur används ordet threat

  • "earthquakes are a constant threat in Japan"
  • "they were under threat of arrest"
  • "his threat to kill me was quite explicit"

Ordet threat har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Vad betyder threat inom allmänt ?

a person or object that is regarded as a danger

Översättningar (inom allmänt)

Svenska
  • hot  [ juridik ]

Synonymer till threat (inom allmänt)

Möjliga synonymer till threat (inom allmänt)

Ordet threat inom generell

an indication of imminent danger.

declaration of an intention or a determination to inflict harm on another

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till threat (inom generell)

Möjliga synonymer till threat (inom generell)

Diskussion om ordet threat

  • - 2009-11-28

    Svenska: Datorspel; aggro Engish: Computergames; aggro