thanks

Interjektion

Översättningar

Svenska

Synonymer till thanks

Möjliga synonymer till thanks

Diskussion om ordet thanks

thank

thanks
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till thank

Diskussion om ordet thank

thank

thank
thanked
thanked
Verb

Översättningar

Vad betyder thank inom formell stil ?

express gratitude or show appreciation to

Möjliga synonymer till thank

Diskussion om ordet thank