merci

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till merci

Diskussion om ordet merci

MERCI

Substantiv

Vad betyder MERCI inom förkortning, data ?

Multimedia European Research Conferencing Integration

Diskussion om ordet MERCI