tal-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tal-

  • "Symptomen är svaghet eller domningar i ena armen eller benet samt tal- eller synsvårigheter."
  • "Ge mig rätt papper och penna, men i mitt fall så är det tal- och rättstavningsprogram på en dator och får jag bara det så är jag precis som vem som helst, säger hon."
  • "De elever som har svårast med språket knyter staden dessutom närmare till sig för intensiv tal- och skrivinlärning i egen regi."
  • "– Har man otur kan TBE leda till livslånga problem, minnesstörningar, tal- och koncentrationssvårigheter, långvarig trötthet och ibland förlamningar, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet ( SMI )."
  • "– Det vi vet är att det kan finnas ett samband mellan en avsaknad av det här typiska jollret vid den åldern och senare svårigheter med tal- och språkutvecklingen."
  • "Tjänsten är bara öppen för döva, tal- och hörselskadade och det krävs att man registrerar sig i förväg innan SMS 112 kan användas."
  • "Marie Granlund ( s ), skolpolitisk tal- esman, säger att Gerdau försöker göra partipolitik av Lärarlyftet i stället för att ta tag i de problem som finns."
  • "1998- 2002 var hon riksdagens 3:e vice tal- man och 1991-1994 ledamot i kultur- utskottet."
  • "Senare nominerade fp:s riksdagsgrupp Liselott Hagberg som tredje vice tal- man och centern nominerade Birgitta Sellén till andre vice."
  • "Tidigare har Bodström anklagat tal- mannen för att prioritera och hjälpa borgarna i den politiska debatten."

Översättningar

Möjliga synonymer till tal-