vocal

vocals
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • vokal  [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till vocal

 • vowel [ linguistics ]

vocal

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet vocal

 • "either silent or vocal prayers"
 • "vocal noises"
 • "vocal music"
 • "a vocal assembly"
 • "vocal technique"
 • "the vocal repertoire"
 • "organized a vocal group to sing his compositions"
 • "vocal organs"
 • "vocal communication"
 • "a playground vocal with the shouts and laughter of children"

Ordet vocal har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teater
 • Inom vardagligt
 • Inom handel
 • Inom politik
 • Inom lingvistik
generell
teater
vardagligt
handel
politik
lingvistik

Vad betyder vocal inom generell, generell, generell ?

full of the sound of voices

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vocal (inom generell)

Uttryck till vocal (inom generell)

Möjliga synonymer till vocal (inom generell)

Möjliga synonymer till vocal (inom generell)

Ordet vocal inom teater

Översättningar (inom teater)

Svenska
 • vokal  [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till vocal (inom teater)

Ordet vocal inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till vocal (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till vocal (inom vardagligt)

Ordet vocal inom handel

relating to or designed for or using the singing voice

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till vocal (inom handel)

Ordet vocal inom politik

having or using the power to produce speech or sound

Översättningar (inom politik)

Synonymer till vocal (inom politik)

Möjliga synonymer till vocal (inom politik)

Ordet vocal inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till vocal (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till vocal (inom lingvistik)