ta fram

tar fram

tog fram

tagit fram

ta fram

Verb
  • "Läraren försöker ta fram förmågorna hos varje elev"