sunshade

sunshades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sunshade

Ordet sunshade har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom handel
vardagligt
handel

Ordet sunshade inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • markis  [ trädgårdskonst ]

Synonymer till sunshade (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till sunshade (inom vardagligt)

Ordet sunshade inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till sunshade (inom handel)

Möjliga synonymer till sunshade (inom handel)

Diskussion om ordet sunshade

sun shade

Substantiv

Översättningar (inom handel)

Svenska

Diskussion om ordet sun shade