solskärm

solskärmen
solskärmar
solskärmarna
Substantiv [-]

Synonymer till solskärm

Hur böjs ordet solskärm på svenska?

Obestämd singular: solskärm
Bestämd singular: solskärmen
Obestämd plural: solskärmar
Bestämd plural: solskärmarna

Ordet solskärm har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom kläder
  • Inom allmänt
  • Inom fordon
teknik
kläder
allmänt
fordon

Ordet solskärm inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till solskärm (inom teknik)

Ordet solskärm inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till solskärm (inom kläder)

Möjliga synonymer till solskärm (inom kläder)

Ordet solskärm inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet solskärm inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Diskussion om ordet solskärm