styrbord

styrbordet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet styrbord

  • "Men en ropar babord, en annan hojtar styrbord."
  • "Två sprickor som mäter 10-15 meter hittas på styrbord sida av fartyget."
  • "- För att inte störa Stenabåten så girade han styrbord."
  • "– Enligt reglerna på sjön är det så att har man en båt på styrbord sida, det vill säga från höger, så är man skyldig att hålla undan och väja."
  • "Fiskefartyget hade av okänd anledning fått stark slagsida åt styrbord och gick allt djupare ned i vattnet."
  • "Hans ubåt passerade fraktfartyget från styrbord till babord och var cirka 30 meter ifrån skeppet."
  • "Men av någon anledning missade man att gira styrbord utanför Helsingborg och hamnade i fel trafikstråk."
  • "” Vi visste att det var skillnader mellan babord och styrbord men att det var så stora skillnader visste vi inte ”, säger Fred Hocker, forskningsledare vid Vasamuseet, i ett pressmeddelande."
  • "Fartyget hade cirka fem graders slagsida åt styrbord och tog in vatten."
  • "Helge Ingstad var på väg söderut i Hjeltefjorden då den skadades på styrbord sida av oljetankfartyget Sola TS från Malta."

Vad betyder styrbord inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
Styrbord är den högra sidan av ett fartyg eller flygplan ifrån aktern sett. Styrbordsidan har grön lanterna https://sv.wikipedia.org/wiki/Styrbord

Relaterat till styrbord

fartyg

höger

Diskussion om ordet styrbord