strida mot

strider mot
stred mot
stridit mot
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet strida mot på svenska?

Presens: strider mot
Preteritum: stred mot
Supinum: stridit mot

Ordet strida mot har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell

Vanligast betydelse av ordet strida mot inom generell

Översättningar

Ordet strida mot inom generell

Översättningar

Synonymer till strida mot

Möjliga synonymer till strida mot