statstjänsteman

statstjänstemannen

(-)(-)
Substantiv
Vanligast politik samhälle

Synonymer

Har undergrupp

juridik