stapelföda

stapelfödan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet stapelföda

  • "Det är en stapelföda för örnar."
  • "– Den konkurrerar framförallt om födan och den är vädigt effektiv på att äta blåmusslor som är stapelföda för flundran och för ett antal sjöfågelarter, säger Rolf Gydemo, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen."
  • "Mattias Persson som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Kalmar, menar att det inte är ovanligt att lodjuren ger sig på rådjuren eftersom rådjuren är deras stapelföda."
  • "Majsen och bönorna – tarahumaraindianernas stapelföda – får inte något fäste i den snustorra marken."
  • "Massdöden kommer att påverka bland annat sjölejon längs med Chiles kust som har sardiner som stapelföda."
  • "Det är en stapelföda för örnar."
  • "I området finns gott om oljepalmsnötter som därför är stapelföda för schimpanserna."
  • "Knölvalarna i Nordatlanten har lodda och sill som stapelföda, och i Östersjön kalasar de förmodligen på strömming och sill."
  • "Kräftdjuren är stapelföda för fisk, pingviner och valar i Antarktis, och Volker Siegel, forskare vid havsforskningsinstitutet i Hamburg misstänker att det finns risk för lokal utfiskning, eftersom nästa alla båtar trålar i samma område."
Fotograf: Wikipedia

Översättningar

Synonymer till stapelföda

Möjliga synonymer till stapelföda