basföda

basfödan
basfödor
basfödorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till basföda

Hur böjs ordet basföda på svenska?

Obestämd singular: basföda
Bestämd singular: basfödan
Obestämd plural: basfödor
Bestämd plural: basfödorna

Hur används ordet basföda

 • "Övergödningen och artsammansättningen av växtplankton kan exempelvis påverka blåmusslorna som är ejderns basföda."
 • "Slutsatsen drar forskarna efter fem års studier av fisks påverkan på kvinnors och barns hälsa på Seychellerna, vid Medelhavet och på Färöarna där fisk och skaldjur utgör basföda."
 • "Gnagare tillhör fjällrävens basföda."
 • "Fjällämlar räknas till fjällrävarnas basföda men det är inget lämmelår i år, så då är stödutfodringen viktig."
 • "Rapporten visar också att vitmärlan, som är basföda för många av Bottniska vikens fiskarter, har försvunnit helt från Rånefjärden och att förekomsten av vitmärlan är låg i hela Bottenviken."
 • "Används som basföda"
 • "– Den är ju mat för allt vilt det börjar ju med rönn asp sälg och ek, det är ju det som är deras basföda egentligen så tallen är ju bara komplement för att överleva."
 • "Yuca har alltid varit Amazonasbefolkningens viktigaste basföda och många familjer är dessutom helt beroende av denna rotfrukt för sin försörjning."
 • "Plötsliga och återkommande väderväxlingar förstör skördarna med majs, bananer, men framförallt rotfrukten yuca som är Amazonasfolkets viktigaste basföda."
 • "Den traditionella pannkakan injera som görs av teff är basföda i Etiopien."
 • "Övergödningen och artsammansättningen av växtplankton kan exempelvis påverka blåmusslorna som är ejderns basföda."
 • "Slutsatsen drar forskarna efter fem års studier av fisks påverkan på kvinnors och barns hälsa på Seychellerna, vid Medelhavet och på Färöarna där fisk och skaldjur utgör basföda."
 • "Gnagare tillhör fjällrävens basföda."
 • "Fjällämlar räknas till fjällrävarnas basföda men det är inget lämmelår i år, så då är stödutfodringen viktig."
 • "Rapporten visar också att vitmärlan, som är basföda för många av Bottniska vikens fiskarter, har försvunnit helt från Rånefjärden och att förekomsten av vitmärlan är låg i hela Bottenviken."
 • "Används som basföda"
 • "– Den är ju mat för allt vilt det börjar ju med rönn asp sälg och ek, det är ju det som är deras basföda egentligen så tallen är ju bara komplement för att överleva."
 • "Yuca har alltid varit Amazonasbefolkningens viktigaste basföda och många familjer är dessutom helt beroende av denna rotfrukt för sin försörjning."
 • "Plötsliga och återkommande väderväxlingar förstör skördarna med majs, bananer, men framförallt rotfrukten yuca som är Amazonasfolkets viktigaste basföda."
 • "Den traditionella pannkakan injera som görs av teff är basföda i Etiopien."