sovra

sovrar
sovrade
sovrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sovra på svenska?

Presens: sovrar
Preteritum: sovrade
Supinum: sovrat

Hur används ordet sovra

  • "– Sen gäller det att sovra i det här materialet, vad som är relevant eller inte."
  • "Vi måste sovra och ha en prioritetsordning."
  • "– Visst har vi fått ta del av informationen, men det gäller att sålla och sovra och väga de olika intressena mot varandra."
  • "– Läkemedelsverket har ju ett ansvar att gå ut med information men det händer väldigt mycket så vi måste sovra när det gäller vad vi ska gå ut med."
  • "Även om man skulle behöva lägga ner timmar på att sovra i materialet, måste det finnas delar som kan lämnas ut, säger Alhem."
  • "Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda inriktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi. ”"
  • "Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda inriktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi. ”"
  • "Enligt Försäkringskassan har handläg- garna lärt sig sovra mer bland ären- dena samtidigt som kontrollen av till- fällig föräldrapenning minskat och lagts på tyngre utredningar som bl.a. sjukersättning och arbetsskador."
  • "En orsak är att restauranger faktiskt får sovra bland sina gäster för att locka till sig kända och rika personer."
  • "– Vi får väldigt mycket klagomål så vi måste sovra."

Rim på sovra

Vad betyder sovra inom generell ?

sortera bort mindre viktiga eller mindre användbara delar ur något

Möjliga synonymer till sovra

Diskussion om ordet sovra