skogbevuxen

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skogbevuxen

  • "Syftet med naturreservatet är att bevara olika naturmiljöer med höga naturvärden som gammal granskog på näringsrik mark med dess förekomst av sällsynta kärlväxter, vedlevande kryptogamer, fåglar och insekter samt våtmark på kalkrik mark med inslag av rikkärr samt skogbevuxen myr."

Vad betyder skogbevuxen inom skogsbruk ?

med skog växande uppå

Möjliga synonymer till skogbevuxen

Diskussion om ordet skogbevuxen