skelettcancer

skelettcancern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

skelettcancer är en/ett

Hur används ordet skelettcancer

  • "Hon hade drabbats av osteosarkom i knäleden, en vanlig typ av skelettcancer och hon tvingades till en amputation."
  • "Tidigare Brynässpelaren Oskar Lindblom fick i december beskedet att han drabbats av en form av skelettcancer."
  • "Brynäsfostrade Oskar Lindblom har drabbats av en form av skelettcancer som kallas Ewings sarkom."
  • "Ingen kunde väl tro i april 2017 när Oskar Lindblom var med och ledde Brynäs i finalspelet att han två senare skulle drabbas av skelettcancer."
  • "En 56-årig man som fått diagnosen skelettcancer fick inte veta att han egentligen var frisk."
  • "Fluor i dricksvattnet ökar risken för skelettcancer hos barn."
  • "En 26-årig läkare från Lund nekas sänkt CSN-avgift trots att han är sjukskriven för skelettcancer."
  • "Läkare missade skelettcancer i flera år"
  • "Fick antidepressivt – hade skelettcancer"
  • "Hon fick antidepressiv medicin – men då hon en tid senare fick träffa en annan läkare remitterades hon akut till röntgen, varpå skelettcancer, och cancer i njure och lungsäck konstaterades."

Vad betyder skelettcancer inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
cancer i skelettets ben