sköldkörtelcancer

(-)(-)(-)
Substantiv

sköldkörtelcancer är en/ett

Hur används ordet sköldkörtelcancer

 • "Under en kärnkraftsolycka kan radioaktivt jod släppas ut, och inandning av detta kan orsaka sköldkörtelcancer."
 • "Tabletterna kan skydda människor från sköldkörtelcancer efter en kärnkraftsolycka, men måste förnyas vart femte år."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Kan sköldkörtelcancer komma tillbaka?"
 • "Enligt Läkemedelsverket ( LMV ) är det helt onödigt att äta jodtabletter, och för personer över 40 år är det dessutom helt verkningslöst eftersom risken att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv strålning är mycket liten."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Barnen har olika diagnoser som sköldkörtelcancer, hjärntumörer eller leukemi."
 • "Då var de barn med sköldkörtelcancer som kom till hit."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Caprelsa kan bland annat användas mot medullär sköldkörtelcancer."
 • "Under en kärnkraftsolycka kan radioaktivt jod släppas ut, och inandning av detta kan orsaka sköldkörtelcancer."
 • "Tabletterna kan skydda människor från sköldkörtelcancer efter en kärnkraftsolycka, men måste förnyas vart femte år."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Kan sköldkörtelcancer komma tillbaka?"
 • "Enligt Läkemedelsverket ( LMV ) är det helt onödigt att äta jodtabletter, och för personer över 40 år är det dessutom helt verkningslöst eftersom risken att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv strålning är mycket liten."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Barnen har olika diagnoser som sköldkörtelcancer, hjärntumörer eller leukemi."
 • "Då var de barn med sköldkörtelcancer som kom till hit."
 • "Vid en kärnkraftsolycka kan man utsättas för radioaktivt jod, vilket ökar risken för att få sköldkörtelcancer, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( MSB )."
 • "Caprelsa kan bland annat användas mot medullär sköldkörtelcancer."

Vad betyder sköldkörtelcancer inom medicin, sjukdom ?

Fotograf: Wikipedia
cancer i sköldkörteln