skärgård

skärgården
skärgårdar
skärgårdarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till skärgård

Hur böjs ordet skärgård på svenska?

Obestämd singular: skärgård
Bestämd singular: skärgården
Obestämd plural: skärgårdar
Bestämd plural: skärgårdarna

Hur används ordet skärgård

 • "Han lämnar Svängsta, där han bott de senaste åren, och gömmer sig på familjens torp på Jordö i Karlskronas skärgård."
 • "Kustbevakningen och räddningstjänsten har båtar och dykare på plats i Karlskrona skärgård i Danmarksfjärden, i stort sett inne i stan."
 • "Korvetter och minröjningsfartyg kommer under två veckor att dra in i Karlskrona skärgård och Hanöbukten."
 • "När en journalist från Kroatiens största fiskemagasin skulle göra ett reportage om det fantastiska fisket i Blekinges östra skärgård blev han och hans sällskap bortkörda av en aggressiv kvinna i båt."
 • "Övningsområdet omfattar danska områden vid Bornholm, Hanöbukten och upp till Södra Stockholms skärgård med centrum i Gotska sjön."
 • "Fartyget förliste 1495 i Ronnebys skärgård efter en brand ombord!"
 • "Men i de nya avtalen som kommer att gälla mellan 2018-2026 ingår en kraftigt utvecklad skärgårdstrafik, med bland annat ” hop-on hop-off ” - turer i Karlskrona skärgård."
 • "Bidraget till föreningen hämtades från kommunens ” Skärgårdsmiljon ”, en miljon kronor som avsatts för olika satsningar i Karlskronas skärgård."
 • "Det var inga tekniska brister på utrustningen eller andningsgasen då en marinofficer blev förlamad i samband med en dykolycka i Blekinge skärgård i höstas."
 • "Det är vid i mynningen till Karlshamns skärgård endast 50 meter från stranden som det unika bygget ska ske."

Vad betyder skärgård inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
mer omfattande samling av skär, holme|holmar, öar och omgivande vattenområde med anknytning till en kust

Möjliga synonymer till skärgård

Relaterat till skärgård

ö

Diskussion om ordet skärgård

skärgård

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skärgård

 • "Han lämnar Svängsta, där han bott de senaste åren, och gömmer sig på familjens torp på Jordö i Karlskronas skärgård."
 • "Kustbevakningen och räddningstjänsten har båtar och dykare på plats i Karlskrona skärgård i Danmarksfjärden, i stort sett inne i stan."
 • "Korvetter och minröjningsfartyg kommer under två veckor att dra in i Karlskrona skärgård och Hanöbukten."
 • "När en journalist från Kroatiens största fiskemagasin skulle göra ett reportage om det fantastiska fisket i Blekinges östra skärgård blev han och hans sällskap bortkörda av en aggressiv kvinna i båt."
 • "Övningsområdet omfattar danska områden vid Bornholm, Hanöbukten och upp till Södra Stockholms skärgård med centrum i Gotska sjön."
 • "Fartyget förliste 1495 i Ronnebys skärgård efter en brand ombord!"
 • "Men i de nya avtalen som kommer att gälla mellan 2018-2026 ingår en kraftigt utvecklad skärgårdstrafik, med bland annat ” hop-on hop-off ” - turer i Karlskrona skärgård."
 • "Bidraget till föreningen hämtades från kommunens ” Skärgårdsmiljon ”, en miljon kronor som avsatts för olika satsningar i Karlskronas skärgård."
 • "Det var inga tekniska brister på utrustningen eller andningsgasen då en marinofficer blev förlamad i samband med en dykolycka i Blekinge skärgård i höstas."
 • "Det är vid i mynningen till Karlshamns skärgård endast 50 meter från stranden som det unika bygget ska ske."

Vad betyder skärgård inom färg ?

Fotograf: Wikipedia
mer omfattande samling av skär, holme|holmar, öar och omgivande vattenområde med anknytning till en kust

Möjliga synonymer till skärgård

Diskussion om ordet skärgård