shoppa

shoppar

shoppade

shoppat

shoppa

Verb

Synonymer