sammansvära

sammansvär

sammansvor

sammansvurit

sammansvär

Verb