rustic

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet rustic

  • "rustic stone walls"
  • "rustic tranquility"
  • "rustic farmers"

Ordet rustic har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom nedsättande
  • Inom generell
religion
nedsättande
generell

Ordet rustic inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till rustic (inom religion)

Möjliga synonymer till rustic (inom religion)

Ordet rustic inom nedsättande

rustic awkwardness

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Synonymer till rustic (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till rustic (inom nedsättande)

Ordet rustic inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rustic (inom generell)

Uttryck till rustic (inom generell)

Möjliga synonymer till rustic (inom generell)

Diskussion om ordet rustic

rustic

rustics
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet rustic har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom nedsättande
generell
jordbruk
nedsättande

Ordet rustic inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet rustic inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska
  • bonde  [ jordbruk, Yrken ]

Möjliga synonymer till rustic (inom jordbruk)

Ordet rustic inom nedsättande

an unsophisticated country person

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Möjliga synonymer till rustic (inom nedsättande)

Diskussion om ordet rustic