tölpaktig

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till tölpaktig

Ordet tölpaktig har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom nedsättande
  • Inom formell stil
typografi
nedsättande
formell stil

Ordet tölpaktig inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Synonymer till tölpaktig (inom typografi)

Möjliga synonymer till tölpaktig (inom typografi)

Ordet tölpaktig inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Engelska

Möjliga synonymer till tölpaktig (inom nedsättande)

Ordet tölpaktig inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Diskussion om ordet tölpaktig

  • - 2009-10-19

    tölpaktigt