roadster

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet roadster

roadster

roadsters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet roadster har 6 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom häst
  • Inom sjöfart
  • Inom norgespec
  • Inom bilar
  • Inom cykel
fordon
häst
sjöfart
norgespec
bilar
cykel

Ordet roadster inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till roadster (inom fordon)

Ordet roadster inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Ordet roadster inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet roadster inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till roadster (inom norgespec)

Ordet roadster inom bilar

an open automobile having a front seat and a rumble seat

Synonymer till roadster (inom bilar)

Ordet roadster inom cykel

Översättningar (inom cykel)

Möjliga synonymer till roadster (inom cykel)

Diskussion om ordet roadster