chopper

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

chopper är en/ett

Hur används ordet chopper

 • "– Jag skulle haft skylten på min chopper ( ombyggd mc ofta med lång framgaffel, reds anm )."
 • "Nu håller jag på att skruva ihop en chopper, avslutar Per-Arne med ett hjärtligt skratt."

Ordet chopper inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet chopper

chopper

Verb

Översättningar

Svenska

Ordet chopper har 2 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom fordon
luftfart
fordon

Ordet chopper inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet chopper inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Diskussion om ordet chopper

chopper

choppers
Substantiv

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till chopper (inom fordon)

Hur används ordet chopper

 • "usually a custom build low-rider"

Ordet chopper har 5 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom fordon
 • Inom slang
 • Inom fordon
 • Inom mat
ALLMÄNT
fordon
slang
fordon
mat

Ordet chopper inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till chopper (inom ALLMÄNT)

Ordet chopper inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till chopper (inom fordon)

Möjliga synonymer till chopper (inom fordon)

Ordet chopper inom slang

informal terms for a human `tooth'

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • tand  [ tandvård ]

Möjliga synonymer till chopper (inom slang)

Ordet chopper inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till chopper (inom fordon)

Möjliga synonymer till chopper (inom fordon)

Ordet chopper inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till chopper (inom mat)

Möjliga synonymer till chopper (inom mat)

Diskussion om ordet chopper