rightful

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till rightful

Ordet rightful har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom norgespec
allmänt
norgespec

Vanligast betydelse av ordet rightful inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till rightful (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rightful (inom allmänt)

Ordet rightful inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till rightful (inom norgespec)

Möjliga synonymer till rightful (inom norgespec)

Diskussion om ordet rightful

  • - 2017-07-13

    rätt