revery

Substantiv

Ordet revery har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom luftfart
generell
luftfart

Ordet revery inom generell

Synonymer till revery (inom generell)

Ordet revery inom luftfart

Synonymer till revery (inom luftfart)

Möjliga synonymer till revery (inom luftfart)

Diskussion om ordet revery

  • - 2010-12-09

    Översättning: dagdröm