daydream

daydreams
Substantiv

Översättningar

Synonymer till daydream

Möjliga synonymer till daydream

Diskussion om ordet daydream

daydream

daydream
daydreamt
daydreamt
Verb

Översättningar

Hur används ordet daydream

  • "She looked out the window, daydreaming"

Vad betyder daydream inom generell ?

have dreamlike musings or fantasies while awake

Möjliga synonymer till daydream

Diskussion om ordet daydream