resplendent

Adjektiv

Översättningar

Ordet resplendent har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom skotsk engelska
  • Inom generell
vardagligt
skotsk engelska
generell

Ordet resplendent inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till resplendent (inom vardagligt)

Ordet resplendent inom skotsk engelska

Översättningar (inom skotsk engelska)

Synonymer till resplendent (inom skotsk engelska)

Möjliga synonymer till resplendent (inom skotsk engelska)

Ordet resplendent inom generell

Synonymer till resplendent (inom generell)

Diskussion om ordet resplendent