brilliant

brilliants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till brilliant

Diskussion om ordet brilliant

brilliant

Adjektiv

Hur används ordet brilliant

 • "a brilliant mind"
 • "a brilliant solution to the problem"
 • "a brilliant performance"
 • "brilliant chandeliers"
 • "the brilliant court life at Versailles"
 • "the brilliant sound of the trumpets"
 • "a brilliant star"

Ordet brilliant har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom sjöfart
 • Inom vardagligt
generell
bildligt
sjöfart
vardagligt

Vad betyder brilliant inom generell, generell, generell, generell ?

of surpassing excellence

full of light; shining intensely

Översättningar (inom generell)

Synonymer till brilliant (inom generell)

Uttryck till brilliant (inom generell)

Ord i uttryck för brilliant (inom generell)

Möjliga synonymer till brilliant (inom generell)

Möjliga synonymer till brilliant (inom generell)

Möjliga synonymer till brilliant (inom generell)

Ordet brilliant inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till brilliant (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brilliant (inom bildligt)

Ordet brilliant inom sjöfart

characterized by or attended with brilliance or grandeur

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till brilliant (inom sjöfart)

Ordet brilliant inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till brilliant (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till brilliant (inom vardagligt)

Diskussion om ordet brilliant