residue

residues
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till residue

Ordet residue har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom musik
ekonomi
generell
musik

Ordet residue inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till residue (inom ekonomi)

Ordet residue inom generell

matter that remains after something has been removed

Ordet residue inom musik

Synonymer till residue (inom musik)

Möjliga synonymer till residue (inom musik)

Diskussion om ordet residue