recognised

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till recognised

Ordet recognised har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Ordet recognised inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till recognised (inom generell)

Möjliga synonymer till recognised (inom generell)

Ordet recognised inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till recognised (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till recognised (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet recognised

recognise

recognise
recognised
recognised
Verb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till recognise (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet recognise

  • "My work is not recognized by anybody!"

Ordet recognise har 4 betydelser

  • Inom bibliskt
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom religion
  • Inom norgespec
bibliskt
amerikansk engelska
religion
norgespec

Ordet recognise inom bibliskt

Översättningar (inom bibliskt)

Synonymer till recognise (inom bibliskt)

Möjliga synonymer till recognise (inom bibliskt)

Ordet recognise inom amerikansk engelska

be fully aware or cognizant of

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till recognise (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till recognise (inom amerikansk engelska)

Ordet recognise inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till recognise (inom religion)

Möjliga synonymer till recognise (inom religion)

Ordet recognise inom norgespec

show approval or appreciation of

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till recognise (inom norgespec)

Diskussion om ordet recognise