reaktiv

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet reaktiv

  • "– I artiklarna är hon ofta reaktiv och säger exempelvis att hon ska återkomma med svar på olika frågor, så då upplevs hon kanske som lite mer av en statist."
  • "Hon svarade att man inte ska vara reaktiv i alla fall."
  • "Men man skulle i alla fall inte vara reaktiv, för det var dåligt, säger mamman Ylva Sjöstrand som också sitter i skolans föräldraförening."
  • "– Det är inte särskilt fruktbart att vara reaktiv, det är bättre att se till att det inte smäller, säger IT-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder."
  • "Det är inte särskilt fruktbart att vara reaktiv, att vara världens bästa organisation på vad som ska hända när det väl har smällt."
  • "Merkel har varit mer reaktiv än kreativ."
  • "Mer reaktiv än kreativ"
  • "– Då efterfrågan är så pass låg har vi beslutat oss för att ha en reaktiv inställning och bygga laddplatser när de efterfrågas."
  • "Ångermanlands tingsrätt har nu kommit fram till att mamman ” begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning i form av en kortvarig reaktiv psykos samt att nämnda störning inte längre föreligger ”."
  • "Och nu är politiken reaktiv, säger Roger Haddad ( L )."

Vad betyder reaktiv inom generell ?

som innebär eller uppträder som en reaktion på något

Diskussion om ordet reaktiv