attraktiv

[atrak'tiːv]
attraktivare
attraktivast
Adjektiv

Synonymer till attraktiv

Hur uttalas ordet attraktiv?

[atrak'tiːv]

Hur böjs ordet attraktiv på svenska?

Komparativ: attraktivare
Superlativ: attraktivast

Hur används ordet attraktiv

  • "Vill du bli attraktiv på arbetsmarknaden framöver?"
  • "Landstinget har nu tagit fram en åtgärdsplan för att försöka lösa personalsituationen som bland annat innebär att göra Blekinge till en mer attraktiv arbetsplats, förbättra rekryteringen och skapa nya arbetssätt."
  • "Ska bli en mer attraktiv arbetsplats"
  • "På en mycket attraktiv lägenhet kan det vara upp till 300 sökande."
  • "– Vi vill skapa en torg- och gatumiljö som är attraktiv för alla säger Karl-Johan Svärd, gatu- och parkchef i Karlskrona kommun."
  • "– Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare så att man kan locka personal men de gamla byggnader vi har är för gamla och det finns inte flyktvägar, vissa lokaler går inte att använda, säger hon."
  • "– I längden kommer det inta att hålla så det gäller att se till att vi får en attraktiv arbetsplats, säger Björn Petersson, ifochef på Sölvesborgs kommun."
  • "– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och många tycker att en betald specialistutbildning är intressant, säger omsorgsförvaltningschef Torill Skaar Magnusson."
  • "Juryn har tagit hänsyn till bedömningskriterier som rofylldhet, artrikedom, rymd, skötsel och underhåll, samt egenskaper och insatser som gör parken attraktiv och tillgänglig för allmänheten, vid valet av nominerade bidrag."
  • "– Att antalet sökande ökar på våra utbildningsprogram på campus är mycket glädjande, eftersom det visar på att vår profil är attraktiv och ligger väl i tiden."

Diskussion om ordet attraktiv