radium

radiumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet radium

 • "Det var alltså inte så mycket strålning fast att det finns radium i bägaren."
 • "Bland tidigare vinnare finns även storheter som Marie Curie, 1911 för upptäckten av grundämnena radium och polonium."
 • "Men en kontroll visade att oljeslammet innehöll det radioaktiva grundämnet radium."
 • "33 av dem valdes slumpmässigt ut för behand- ling med radium 223."
 • "En ny typ av behandling med det radioaktiva ämnet radium 223 bromsar framväxten av prostatacancer."
 • "För de som fick radium 223 var median- överlevnaden 41 proc längre än för de andra."
 • "Vilken förbannelse att upptäcka radium."
 • "Marie Curie dog 1934 och slapp därför visserligen att uppleva kärnkraftsolyckan i Chernobyl och atombomben över Hiroshima – två händelser i direkt påverkan från hennes upptäckt av radium 1889."
 • "Läkemedlet innehåller den radioaktiva substansen radium 223, och sprutas direkt in i blodet."
 • "Det är radium främst och americium."

Vad betyder radium inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
grundämne med atomnummer 88, kemiskt tecken Ra, atomvikt 226, smältpunkt 700 grader, kokpunkt 1140 grader. Upptäckt år 1898 av M och P Curie.

Relaterat till radium

botemedel

Diskussion om ordet radium

radium

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder radium inom kemi ?

an intensely radioactive metallic element that occurs in minute amounts in uranium ores

Möjliga synonymer till radium

 • RA [ computing ]

Diskussion om ordet radium