röjas

Verb

Hur används ordet röjas

  • "Kvarvarande fyra meter i den norra tunneln ska röjas klart och vattenområdet utanför den norra och södra tunneln ska genomsökas."
  • "Träden längs Blekinge kustbana måste röjas bort för att slippa inställda tåg vid stormvarningar."
  • "Försvarsmakten betraktar det som en allvarlig förseelse och anser att skyddsvärd information hade kunnat röjas."
  • "Men nu ska parken gallras och röjas för att ge de uråldriga träden den plats och det ljus de behöver för att överleva."
  • "Försvarsmakten betraktade det som en allvarlig förseelse och ansåg att skyddsvärd information hade kunnat röjas."
  • "– Ja, det finns ett röjningsberg, alltså mycket skog som behöver röjas."
  • "Det är viktigt att personuppgifter varken kan röjas av misstag vid både handläggning och vid genomförandet av insatser."
  • "Buskar måste bort och buskagen röjas!"
  • "Terese Rönnlund från Avesta kommun var den som fick äran att klippa ” bandet ”, som här bestod av en trädstock som låg över vägen in till området som ska röjas."
  • "Men myndigheterna menar att om ett så pass litet antal röster slås i en tunna för räkning så riskerar alltså valhemligheten att röjas."

Diskussion om ordet röjas