pulpet

pulpeten

pulpeter

pulpeterna

Substantiv
utbildning
  • "Lärarens kateder var placerad högre än barnens pulpeter"

Synonymer