precarious

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet precarious

  • "the precarious life of an undersea diver"
  • "a precarious truce"
  • "a precarious footing on the ladder"

Ordet precarious har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
ALLMÄNT
militärväsen
generell
generell
generell

Ordet precarious inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till precarious

Ordet precarious inom militärväsen

affording no ease or reassurance

Synonymer till precarious

Möjliga synonymer till precarious

Ordet precarious inom generell

Översättningar

Synonymer till precarious

Möjliga synonymer till precarious

Ordet precarious inom generell

dangerously insecure

Ordet precarious inom generell

not secure; beset with difficulties

Synonymer till precarious